Change Management

Het succes van een organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken. Change management (verbetermanagement) gaat over het verbeteren van de manier waarop gewerkt wordt in een organisatie. Het optimaliseren van interne processen is hierbij van cruciaal belang. Verbeteringen kunnen alleen blijvend resultaat opleveren als deze bijdragen aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering en dus waarde hebben voor de onderneming.

Bedrijfskundig en veiligheidskundig inzicht in bedrijfsprocessen maakt knelpunten zichtbaar. Vanuit een integrale visie op verbeteringen wordt gezocht naar manieren om in meerdere dimensies tegelijk te verbeteren, zoals: kosten, kwaliteit, veiligheid en snelheid. Deze visie staat haaks op traditionele denkbeelden waarbij een afweging gemaakt wordt tussen veiligheid en productiviteit. Een goede oplossing is een integrale oplossing waarbij de verbetering in alle vier dimensies zichtbaar is.

Resultaatgericht en datagericht werken is hierbij belangrijk. Met een gedegen inzicht in processen wordt niet alleen de output maar vooral ook de menselijke bijdrage aan het resultaat inzichtelijk gemaakt en gestimuleerd. Verandermanagement is een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering en helpt om als organisatie en medewerkers continue te blijven ontwikkelen.

Contact Info

an image
Change-Management
Postbus 11217
3004 EE Rotterdam

info@change-management.nl

T: +31 651 86 83 96